ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCYJNEJ CENIE!
Zapisz się do 28 WRZEŚNIA » po tym terminie ceny wzrosną!

Program Kongresu

25 listopada
2023

Prelegenci 25 listopada 2023

 

1 Komunikacja kocio-ludzka czyli jak rozmawiać z kotem?

Małgorzata Biegańska-Hendryk
  09:05 - 10:05

Aby móc nawiązać jakąkolwiek formę „dialogu” z kotem i zbudować z nim relację opartą na zrozumieniu niezbędne są podstawy, czyli poznanie kociego języka. Żeby to osiągnąć, należy najpierw uświadomić sobie, jakie informacje koty przesyłają i w jaki sposób kodują wiadomości. Okazuje się bowiem, że choć zwierzęta te potrafią częściowo adaptować się do „rozmów” z ludźmi, to jednak podstawa ich języka pozostaje niezmieniona. Komunikacja międzygatunkowa na linii kot-człowiek może odbywać się na płaszczyźnie werbalnej lub niewerbalnej. Co więcej na różnych etapach życia koty komunikują się z nami inaczej. Olbrzymie znaczenie dla komunikacji ma też funkcjonowanie kocich zmysłów.

 • Socjalizacja kotów a zachowania komunikacyjne.

 • Jak prawidłowo odczytywać i wysyłać sygnały w komunikacji na linii kot-człowiek.

 • Rodzaje i znaczenie komunikatów międzygatunkowych (na czym polega system hamowania agresji i CS-y? Jak wygląda sygnał powitania?)

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna na linii kot-człowiek.

 • Komunikacja na różnych etapach życia kota (u kociąt, kotów dorosłych i kotów starszych).

 • Komunikacja u kotów z deficytami zmysłów -słuchu, wzroku, węchu.

 
Pytania i odpowiedzi
  10:05 - 10:20
 
Przerwa
  10:20 - 10:30
 

2 Komunikacja agresywna w relacji kot-człowiek. Jak prawidłowo odczytywać sygnały wysyłane przez koty i jak na nie reagować.

Magdalena Nykiel
  10:30 - 11:30

Agresja kota wobec człowieka stanowi nie tylko problem w momencie jej wystąpienia, ale również później, często wpływając negatywnie na relację kot – opiekun. Dla powodzenia terapii behawioralnej konieczne jest zrozumienie przyczyn zachowania konkretnego kota i jego motywacji. Działanie opiekuna musi być adekwatne do zmieniającego się w czasie zachowania kota. By tak było, nie tylko behawiorysta, ale także opiekun kota musi rozumieć emocje i motywacje kota, i umieć adekwatnie do nich się zachować.

 • Agresywne zachowania kotów: norma czy patologia?

 • Częste przyczyny agresji wobec ludzi i ich skutki.

 • Jak zapobiegać agresji kotów wobec ludzi?

 • Czytanie sygnałów wysyłanych przez koty i właściwe reagowanie na nie w sytuacji pojawienia się agresji.

 • Emocje i motywacje towarzyszące zachowaniom agresywnym.

 • Jak zadbać o odbudowanie relacji opiekuna ze zwierzęciem?

 
Pytania i odpowiedzi
  11:30 - 11:45
 
Przerwa
  11:45 - 11:55
 

3 Dlaczego tak trudno zrozumieć człowiekowi złożoność kociej zabawy? Integracja oczekiwań i potrzeb kota i człowieka w zabawie na podstawie analizy ewolucyjnych, genetycznych, biologicznych i społecznych mechanizmów behawioralnych.

Katarzyna Wawryniuk
  11:55 - 12:55

Zabawa to nie tylko rozrywka, zwłaszcza w przypadku zwierząt. To niesamowicie złożona aktywność będąca ekspresją niezwykłych przemian biochemicznych i neurologicznych w mózgu i całym ciele kota. Czy zachowania należące do grupy „zabawowych” mogą mieć znaczenie w ocenie dobrostanu kota? Mogą!

Podczas wykładu dowiesz się, jakie czynniki mają kluczowe znaczenie w procesie otworzenia się kota na możliwość zabawy z człowiekiem. Znajdziesz inspirację do rozwiązania problemu dlaczego, któryś ze znanych Ci kotów, jest tzw. ,,kotem niebawiącym się”. Poznasz ewolucyjne, ekologiczne oraz społeczne mechanizmy, które odpowiadają za udomowienie kota, a to z kolei jest fundamentem zabawy zwierzęcia z człowiekiem.

 • Diagnostyka różnicowa ,,kota niebawiącego się”. Przyczyny niechęci kota do zabawy i kierunki pracy mającej na celu rozwiązanie tego problemu.

 • Wielowymiarowa definicja zabawy z uwzględnieniem teorii z zakresu udomowienia, ekologii behawioralnej i psychologii społecznej kota, rzucająca nowe światło na prowadzenie terapii behawioralnej.

 • Jak zapewnić kotu idealne środowisko do zabawy – dlaczego przestrzeń i sprzęt mają znaczenie?

 • Rola poczucia bezpieczeństwa w aranżacji zabawy z kotem z punktu widzenia ekologii behawioralnej.

 • Biologiczne mechanizmy związku: bezpieczeństwo – społeczeństwo – zabawa, w relacji kota z człowiekiem.

 • Najciekawsze doniesienia naukowe z zakresu udomowienia kota, potwierdzające fakt, że koty zostały ewolucyjnie przystosowane do zabawy z człowiekiem.

 • Rola dobrze skonstruowanej i funkcjonującej grupy społecznej w utrzymaniu dobrostanu kota mierzonego częstotliwością zachowań zabawowych.

 • Jak odróżnić zabawę od polowania i czy zawsze te dwie strategie się wykluczają?

 • Jak się bawić, aby ludzkie pojmowanie zabawy nie stało w opozycji do poczucia bezpieczeństwa kota w relacji z człowiekiem? Co zrobić, aby uniknąć sytuacji, gdy człowiek się bawi a zwierzę nie rozumie i odwrotnie.

 
Pytania i odpowiedzi
  12:55 - 13:10
 
Przerwa
  13:10 - 13:40
 

4 Rola węchu i komunikacji olfaktorycznej w życiu kotów. Praca węchowa jako element terapeutyczny i sposób na budowanie relacji z kotem.

Agnieszka Cholewiak-Góralczyk
  13:40 - 14:40

Węch odgrywa bardzo ważną rolę w życiu kotów. Pozwala im nie tylko na gromadzenie informacji o otaczającym je środowisku, ale także na odnajdywanie źródła zapachu, co ma kluczowe znaczenie dla lokalizowania pożywienia, wykrywania zagrożenia, ale również poznawania tożsamości innych kotów. Zoofarmakognozja stosowana i stymulacja węchowa – bezpośrednio związane z komunikacją węchową – to metody coraz częściej wykorzystywane w terapii i budowaniu relacji z kotem. Prelegentka przedstawi możliwości zastosowania ich w praktyce behawiorysty i opiekuna kotów.

 • Anatomia i fizjologia węchu u kotów:

  • budowa narządu węchowego i proces odbierania bodźców węchowych oraz informacji z otoczenia,

  • analiza i interpretacja sygnałów C. Flehmen – specjalny sposób węchowego badania otoczenia.

 • Komunikacja olfaktoryczna między kotami:

  • znaczenie terytorium,

  • mechanizmy i sygnały węchowe – znaczenie w życiu społecznym kotów,

  • rola węchu w wygrywaniu zagrożeń i odczytywaniu sygnałów alarmowych,

  • reakcje obronne i unikanie niebezpieczeństw.

 • Zoofragmakognozja jako terapia i budowanie relacji z kotem – zrozumienie potrzeb i sygnałów kota.

 • Stymulacja węchowa jako forma aktywności: zabawki węchowe, techniki treningowe i praca węchowa w terapii behawioralnej.

 
Pytania i odpowiedzi
  14:40 - 14:55
 
Przerwa
  14:55 - 15:05
 
Panel dyskusyjny

5 „Komunikacja kotów – podejście interdyscyplinarne”

Małgorzata Biegańska-Hendryk
Magdalena Nykiel
Katarzyna Wawryniuk
Agnieszka Cholewiak-Góralczyk
  15:05 - 16:35

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej dyskusji, podczas której będziesz mieć możliwość zadania wszystkich nurtujących Cię pytań z zakresu komunikacji kotów – gronu eksperckiemu będącemu przedstawicielami różnych dziedzin nauki: behawiorystyki, etologii, biologii, zoopsychologii zwierząt i zoodietetyki.

Nasi eksperci  wspólnie przedyskutują tematy, które na bieżąco będą zgłaszane przez uczestników konferencji, dzięki czemu uzyskacie złożoną odpowiedź na swoje problemy w ujęciu interdyscyplinarnym.

W panelu wezmą udział cztery prelegentki XVI edycji Konferencji:

 
Koniec konferencji
  16:35
 
Spotkanie autorskie

6 Spotkanie autorskie z Małgorzatą Biegańską-Hendryk

Małgorzata Biegańska-Hendryk
  16:45 - 17:15

Technik weterynarii, kocia behawiorystka, zoodietetyk psów i kotów. Od lat związana z poprawą losu zwierząt - najpierw, jako wolontariuszka fundacji zajmowała się socjalizacją i adopcjami kotów, prowadząc przy tym szpital dla zwierząt wolnożyjących. Liczne kursy behawioralne pozwoliły na rozpoczęcie konsultacji z opiekunami w zakresie kocich zachowań. Swoją wiedzę i doświadczenie zawarła w wydanym w 2015 roku poradniku "Co jest, kocie? Wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć swojego kota". Informacjami dotyczącymi opieki nad kotami dzieli się też na łamach branżowych czasopism.

 

Warsztaty

 
Agnieszka Cholewiak-Góralczyk
Warsztat I, 26.11.2023 r.
  10:00 - 12:00

Zoofarmakognozja stosowana dla kotów – rola w terapii behawioralnej i dbałości o dobrostan zwierzęcia. Zastosowanie praktyczne.

Zoofarmakognozja stosowana dla kotów – rola w terapii behawioralnej i dbałości o dobrostan zwierzęcia. Zastosowanie praktyczne.

 • Wprowadzenie do zoofarmakognozji stosowanej

 • Znaczenie roślin w życiu kotów

 • Zoofarmakognozja stosowana jako element terapii behawioralnej (komunikacja z kotem, reedukacja stresu)

 • Olejki eteryczne, hydrolaty, zioła – naukowe podstawy zoofarmakognozji stosowanej

Warsztat online
  Zapisy zamknięte
Małgorzata Biegańska-Hendryk
Warsztat II, 27.11.2023r.
  18:00 - 20:00

Rola zabawy w kształtowaniu efektywnej więzi i komunikacji międzygatunkowej między kotem a człowiekiem oraz ich funkcjonowania w społeczeństwie.

Zachowania związane z zabawą pojawiają się stosunkowo wcześnie w życiu kociąt. Już w czwartym tygodniu życia zaczynają się igraszki z innymi kociętami, najczęściej z rodzeństwem z tego samego miotu. Zabawa nie jest jednak tylko rozrywką, ma istotne znaczenie z ewolucyjnego punktu widzenia m.in. w zdobywaniu nowych umiejętności i budowaniu więzi z przedstawicielami tego samego lub jak w przypadku człowieka innego gatunku.

 • Jakie jest znaczenie i funkcje zabawy – dlaczego zwierzęta lubią się bawić?
 • Zabawa a emocje – co oznacza, że zabawa może być czułym wskaźnikiem samopoczucia zwierzęcia?

 • Rodzaje kocich zabaw – jak wyglądają i czemu służą?

 • Jak prawidłowo bawić się z kotem – zasady dobrej zabawy

 • Zabawki węchowe i na inteligencję – dla kogo i po co?

 • Trening jako forma budowania więzi z opiekunem?

 • Ćwiczenia na start – jak prawidłowo przeprowadzić trening z kotem?

Warsztat online
  Zapisy zamknięte

XVI Ogólnopolska Konferencja Behawioryzmu Zwierząt

XVI Ogólnopolska Konferencja Behawioryzmu Zwierząt to ogólnopolskie wydarzenie kierowane do behawiorystów, zoopsychologów, zoodietetyków, lekarzy weterynarii i opiekunów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedze na temat komunikacji kotów. Wszystkie prelekcje prowadzą eksperci-praktycy, którzy przedstawiają sprawdzone narzędzia i metody odczytywania sygnałów wysyłanych przez koty Uczestnicy poznają ich przekaz, dzięki czemu zrozumieją zachowanie kota, co przyczyni się do efektywnej terapii i skutecznego treningu.

 
© Copyright 2023 Forum Media Polska