Program.
lek. wet. Martyna Woszczyło
Zabawa i urozmaicanie środowiska kota niewychodzącego w perspektywie neurofizjologii
 • Zabawa w życiu kota – jaką rolę z punktu widzenia etogramu odgrywa zabawa w prawidłowym emocjonalnym rozwoju kota
 • Jak prawidłowo spełniać potrzebę zabawy u kotów niewychodzących?
 • Jak zaplanować i zorganizować w domu przestrzeń do zabaw socjalnych, łańcucha łowieckiego i eksploracji przestrzeni – przykłady konkretnych rozwiązań i zabaw
 • Neurofizjologia zabawy. W jaki sposób zabawa może pomóc w terapii behawioralnej lęku i agresji?
 • Od zabawy do frustracji. Jakich błędów należy unikać w czasie interakcji z kotem?
Katarzyna Ganszczyk-Rawska
Zaburzenia lękowe jako wynik nieprawidłowej hodowli, socjalizacji i wczesnej neurostymulacji
 • Geny czy środowisko - jaką rolę w rozwoju zaburzeń lękowych u kotów odgrywają geny, a jaką czynniki środowiskowe
 • Jakie czynniki w rozwoju behawioralnym kociąt mogą mieć wpływ na problemy o podłożu lękowym? – studium przypadków
 • Jak prowadzić prawidłowo wczesną neurostymulację kociąt – przykłady z własnej praktyki
 • Przykłady wczesnej socjalizacji i habituacji u kociąt w: hodowli, schronisku, domu
 • Jak skompensować braki w socjalizacji wczesnej – przykłady prowadzenia socjalizacji po okresie wrażliwym
tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk
Kot lękliwy - praktyczne metody diagnostyki i pracy z kotem lękliwym niewychodzącym
 • Jakie przeprowadzić wywiad z właścicielem, aby zidentyfikować przyczynę zachowań lękowych – praktyczne wskazówki i punkty do rozmowy z właścicielem których nie można pominąć
 • Jak krok po kroku przeprowadzić odwrażliwianie kota lękliwego – przykładowy plan postępowania
 • Jak stworzyć bezpieczne środowisko dla kota lękliwego – przykłady problemów i praktycznych rozwiązań z własnej praktyki
 • Czy i jak bawić się z kotem lękliwym – jak dobrać zabawy i zabawki oraz jak modyfikować zabawy tak, aby były także terapią
Magdalena Nykiel
Funkcjonowanie kocich grup oraz problemy behawioralne w domach, w których mieszka wiele kotów
 • Jak w warunkach naturalnych wygląda życie społeczne kotów i jakie ma przełożenie na życie pod jednym dachem?
 • Jak prawidłowo ocenić relacje oraz problemy kotów żyjących w grupie?
 • Jakie mogą być przyczyny konfliktów między kotami – przykłady rozwiązań i metod pracy które zapobiegają problemom behawioralnym
 • Jak wprowadzić nowe koty do grupy - rokowania i schemat prawidłowego postępowania
 • Przykłady trudności w opiece nad grupą kotów i praktycznych sposobów na ich przezwyciężenie
Agnieszka Cholewiak-Góralczyk
Rola diety i suplementacji w pracy nad zaburzeniami zachowania u kotów
 • Jak powinna wyglądać prawidłowo zbilansowana dieta kota - sprawdzone strategie żywieniowe dla kotów m.in.: niewychodzących, lękliwych, żyjących w grupach
 • Jak zmienia się zapotrzebowanie żywieniowe kota wraz z jego wiekiem – przykłady stosowanych diet i suplementów w zależności od wieku kota
 • Kiedy w pracy nad zaburzeniami zachowania sprawdza się dieta BARF – na jakie zmiany w zachowaniu i zdrowiu musimy zwrócić uwagę
 • Jak właściwie dobrać suplementy dla kotów z problemami behawioralnymi – przykłady z własnej praktyki