Program
8:00-9:00
Rejestracja uczestników
9:00-9:10
Uroczyste otwarcie konferencji
9:10-10:20
Zabawa jako przyczyna problemów behawioralnych
Paulina Ziółkowska
 • Czym jest zabawa i jakie są jej elementy (symetria/ zamiana ról, samoupośledzenie, sygnały zabawy) i funkcje
 • Ukłon jako "zaproszenie do zabawy" oraz jego inne funkcje - kiedy możemy powiedzieć, ze psy naprawdę się bawią a kiedy interakcja między psami przestaje być zabawą, a staje się agresją
 • Kiedy niewłaściwa zabawa wpływa na zmiany w zachowaniu psa - Czy rzucenie piłki to już zabawa? Czy zabawa w przeciąganie może powodować agresję? Czy zabawki psa powinny być dla niego stale dostępne? – analiza przypadków
 • Jak uniknąć frustracji i agresywnych zachowań podczas zabawy - omówienie przypadków
10:20-10:35
Przerwa
10:35-11:50
Przeciwwarunkowanie z odwrażliwianiem jako podstawowa technika łączona w pracy z psami z zaburzeniami behawioralnymi
Agata Kokocińska-Kusiak
 • Na czym polega warunkowanie klasyczne i instrumentalne? Czym różnią się poszczególne typy kar i wzmocnień?
 • Czym jest przeciwwarunkowanie, odwrażliwianie i habituacja?
 • Dlaczego łączenie przeciwwarunkowania z odwrażliwianiem (technika OP) jest najskuteczniejsze?
 • Złote zasady techniki OP. Kontrola środowiska, kontrola bodźców, kontrola emocji.
 • W jakich przypadkach warto stosować technikę OP? Technika OP w pracy z psami agresywnymi. Technika OP w terapii lęku
11:50-13:05
Praca z psem po przejściach
Piotr Wojtków
 • Co rozumiemy mówiąc o psie po przejściach.
 • Szczegółowe omówienie problemów wynikających z traumatycznych doświadczeń psa.
 • Najważniejsze wytyczne odnośnie technik pracy z „psami po przejściach” - ustalenie priorytetów pracy terapeutycznej.
 • Gotowe przykłady rozwiązań - na konkretnych przypadkach omówimy jak pracować z psem po trudnych doświadczeniach.
13:05-13:55
Przerwa
13:55-15:10
Diagnostyka różnicowa u psów – jak nie pomylić choroby z problemami behawioralnymi
Tomasz Nowak
 • Psychosomatozy psów, w jakich sytuacjach należy je podejrzewać ? Diagnostyka różnicowa chorób gdy objawy są bardzo podobne.
 • Czy terapia zaburzeń funkcji dotkniętych chorobą narządów wystarczy, aby pies lepiej się poczuł? Jakie choroby układowe powinniśmy wspomagać również behawioralnie.
 • Zmiany geriatryczne często dotyczą niewydolności wielu narządów. Kiedy leczenie jednego szkodzi drugiemu.
 • Etogram psa. Jak go interpretować, kiedy zachowanie jest normą, a kiedy zacząć szukać pomocy?
15:10-16:25
Czy karać psy i jaka jest rola kary w procesie szkolenia psów
Piotr Leszczyński
 • Czym jest kara w kontekście teorii uczenia się? Warunkowanie instrumentalne – różnica między karą a wzmocnieniem. Przypadek Bruna, psa który był karany za natarczywe witanie się z gośćmi.
 • Podejście do kar w procesie szkolenia. Szkolenie pozytywne a szkolenie tradycyjne. Przypadek szkolonej tradycyjnie lękliwej Luny. Wyuczona bezradność.
 • Kontrowersje wokół narzędzi treningowych. Etyka postępowania ze zwierzętami. Przypadek nadmiernie szczekającego Gringo karanego obrożą elektryczną.
 • Uboczne efekty karania. Kryteria skutecznego karania w procesie szkolenia psów.
16:25-16:40
Przerwa
16:40-17:55
Terapie wspomagające leczenie zmian behawioralnych u psów
lek. wet. Martyna Woszczyło
 • Neurobiologia w zaburzeniach behawioralnych - co musimy wiedzieć przed podjęciem decyzji o wspomaganiu terapii.
 • Oddziaływanie diet komercyjnych, domowych i surowych na zachowanie i mózg psa.
 • Najnowsze doniesienia dotyczące stosowania suplementów i wyciągów ziołowych w terapii zachowań zwierząt.
 • Zapachy i feromony - ich rola i działanie w praktyce behawiorysty.
17:55-18:00
Zakończenie konferencji

* Certyfikaty będą do odbioru już podczas II przerwy, a także po zakończeniu konferencji.