DLACZEGO ORGANIZOWANE PRZEZ NAS WYDARZENIA SĄ NAJLEPSZE?
Pozytywne opinie uczestników wcześniejszych edycji Kongresu, świetna merytoryka, tylko sprawdzone, praktyczne rozwiązania, najlepsi prelegenci, którzy swoim doświadczeniem zdobyli Państwa zaufanie, oraz wysoka jakość realizacji to najlepsze argumenty za tym, że warto być z nami.
Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:
 •  

  Chcesz wiedzieć, w jaki sposób zmiany w prawie wpłyną na funkcjonowanie Twojej placówki i jak elastycznie dostosowywać do nich jej pracę, jednocześnie stale podnosząc jakość działań?
 •  

  Pragniesz skutecznie planować i realizować nadzór pedagogiczny, a także spełniać wymagania państwa wobec przedszkoli i szkół?
 •  

  Chcesz w zgodzie z prawem gospodarować pieniędzmi otrzymywanymi w ramach dotacji i właściwie dokumentować ponoszone wydatki?
 •  

  Musisz być wyposażony w wiedzę o najnowszych tendencjach w orzecznictwie i argumenty prawne na wypadek niekorzystnych ustaleń podczas kontroli organu dotującego.
 •  

  Chcesz znać właściwe terminy i procedury pokontrolne i odwoławcze na wypadek konieczności udziału w postępowaniu odwoławczym i o zwrot dotacji.
 •  

  Dbasz o pozytywny wizerunek placówki oraz zadowolenie rodziców i kadry pracowniczej, by uniknąć ich odpływu z placówki.
 •  

  Musisz wiedzieć, jakie działania są dopuszczalne w granicach prawa wobec negatywnych zachowań wszystkich stron konfliktu.
 •  

  Planujesz stale ulepszać klimat panujący w placówce, opierając jej funkcjonowanie na dobrych relacjach, stanowiących podstawę działań edukacyjnych i opiekuńczych zarówno w trakcie pracy zdalnej, jak i stacjonarnej.
 •  

  Chcesz maksymalnie wykorzystać zdobyte podczas epidemii COVID doświadczenia z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji, a jednocześnie zapewnić uczniom pełnię bezpieczeństwa w strefie online.