Start przedsprzedaży!
Oferta obowiązuje tylko do 12 KWIETNIA » po tym terminie ceny wzrosną!
27.05.2023
XV Ogólnopolska Konferencja Behawioryzmu Zwierząt ONLINE
 

Komunikacja psów - efektywny trening i terapia behawioralna bazująca na wzajemnym zrozumieniu. Interpretacja zachowań oraz sygnały werbalne i niewerbalne jako podstawowe narzędzie umożliwiające skuteczną terapię oraz tworzenie relacji na linii pies-człowiek i pies-inne zwierzę.

#BehawiorystykaPsa

 
Formuła online + dostęp do nagrań przez 7 dni
Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 
Skupimy się na komunikacji psów na linii pies-człowiek oraz pies-pies. Przeanalizujemy sygnały werbalne i niewerbalne, które są podstawowym narzędziem umożliwiającym efektywną terapię behawioralną, wzajemne zrozumienie, tworzenie relacji oraz skuteczny trening.

Autorskie metody interpretacji zachowań i sygnałów wysyłanych przez psy oraz wykorzystanie ich w codziennej pracy behawioralnej przedstawią eksperci-praktycy specjalizujący się w różnych dziedzinach nauki - od treningu przez behawioryzm, aż po medycynę weterynaryjną.

Zapraszam serdecznie,

Julia Kłosowicz-Rafińska

Redakcja Animal Expert

 

Specjalnie dla Was 90-minutowy panel dyskusyjny ze wszystkimi naszymi prelegentami, podczas którego będziecie mogli zadawać nurtujące Was pytania!

Podczas przerw prezentujemy fragmenty merytorycznych nagrań autorstwa Pauliny Ziółkowskiej związanych z tematem komunikacji psów w praktyce i sposobów na zrozumienie sygnałów wysyłanych przez psy w kontekście terapii behawioralnej.

Dodatkowo każdy uczestnik w ramach wydarzenia otrzyma darmowy dostęp do materiału filmowego „Wykorzystanie psiego nosa w walce       z pandemią? Czyli detekcja chorób przez psy”, autorstwa Agaty Kokocińskiej. Materiały zostaną wysłane wraz z materiałami pokonferencyjnymi.

Po konferencji zapraszamy na półgodzinne spotkanie autorskie z Zosią Zaniewską- Wojtków współautorką książki o komunikacji
psów „W harmonii z psem”.

 

Prelegenci Poznaj naszych ekspertów

 
 
Zobacz więcej

Agata Kokocińska

etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny
Zobacz więcej

lek. wet. Martyna Woszczyło

lekarz weterynarii, behawiorysta
Zobacz więcej

Katarzyna Wawryniuk

etolog, zoopsycholog, behawiorysta, instruktor szkolenia zwierząt
Zobacz więcej

Agata Seruga

instruktor szkolenia psów, inżynier hodowli i ochrony zwierząt towarzyszących i dzikich, magister cognitive science
Zobacz więcej

Zosia Zaniewska-Wojtków

behawiorystka oraz trenerka psów, wykładowczyni i organizatorka szkoleń zawodowych dla trenerów i behawiorystów psów

Szczegółowy program kongresu27.05.2023 r., godz. 9:00-17:00

60 minutowe wykłady + 15 minutowy panel pytań i odpowiedzi po każdym wykładzie
 

1 Rola węchu i komunikacji olfaktorycznej w życiu psów. Praca węchowa jako element terapeutyczny i sposób na budowanie relacji przewodnika z psem.

Agata Kokocińska
 9:05 - 10:05 WYKŁAD

Węch odgrywa bardzo ważną rolę w życiu psów. Wydaje się być głównym zmysłem pozwalającym psom nie tylko na gromadzenie informacji o otaczającym je środowisku, ale także na odnajdywanie źródła zapachu, co ma kluczowe znaczenie dla lokalizowania pożywienia, niebezpieczeństwa czy partnerów do reprodukcji. Psy mogą być szkolone przez ludzi, aby wykorzystywały swoje zdolności węchowe w różnych dziedzinach, przy granicy wykrywalności często znacznie niższej niż w przypadku wyrafinowanych instrumentów laboratoryjnych. Specyficzne cechy anatomiczne i fizjologiczne psiego węchu pozwalają im osiągać znakomite wyniki w wykrywaniu narkotyków, materiałów wybuchowych i różnych chorób, takich jak rak, cukrzyca czy choroby zakaźne. W wykładzie zostanie omówiona przede wszystkim rola węchu w aspekcie komunikacyjnym w życiu psów, a także zostanie wyjaśnione, jak tę wiedzę możemy wykorzystać jako uniwersalny element terapeutyczny podczas terapii zaburzeń behawioralnych psów.

 1. Budowa narządu węchu.
 2. Komunikacja semiochemiczna – feromony.
 3. Praca węchowa psów – możliwości wykorzystania psiego węchu.
 4. Praca przewodnika z psem – istota analizy zachowania zwierzęcia podczas pracy.
 5. Praca węchowa jako element terapeutyczny.
 6. Praca węchowa a budowanie relacji przewodnika z psem.
 10:05 – 10:20 PYTANIA I ODPOWIEDZI
 10:20 – 10:30 PRZERWA
 

2 Komunikacja agresywna – jak prawidłowo odczytywać sygnały uspokajające i sygnały grożące u psów

Agata Seruga
 10:30 – 11:30 WYKŁAD

Agresja i zachowania agresywne u psów mogą przybierać różne formy. Podczas wykładu wraz z prelegentką przeanalizujesz każdą z nich. Omówione zostaną zachowania agresywne pomiędzy psami, agresja wobec innych zwierząt oraz przejawy agresji wobec człowieka. Poruszymy temat zachowań agresywnych występujących u psów po traumach oraz wpływ człowieka na zachowania agresywne u psów.

 1. Sygnały uspokajające i grożące.
 2. Wpływ epigenetyki na komunikację agresywną.
 3. Różnice w zachowaniach łowczych i agresywnych.
 4. Jak rozpoznać zachowania agresywne odpowiednio do kontekstu a jak „agresję patologiczną”?
 5. Na czym polega konflikt pomiędzy biologią agresji a ludzkimi oczekiwaniami?
 11:30 – 11:45 PYTANIA I ODPOWIEDZI
 11:45 – 11:55 PRZERWA
 

3 Wpływ bólu i zaburzeń funkcjonowania zmysłów na komunikację psów

lek. wet. Martyna Woszczyło
 11.55 – 12:55 WYKŁAD

Zaburzona gospodarka hormonalna, nieprawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów oraz ból to czynniki istotnie przekładające się na zmianę zachowań psa w grupie. Jaki wpływ na relacje wewnątrz i zewnątrz-gatunkowe psów ma ich stan zdrowia? Jak różnego rodzaju schorzenia i ból objawiają się w komunikacji psów? Jak odczytywać sygnały, które daje cierpiący pies? Jak zmienia się pies, którego zmysły nie działają prawidłowo?

 1. Behawioralne objawy przewlekłego dystresu pochodzenia fizycznego.
 2. Zaburzenia hormonalne, chroniczny i ostry ból a zachowanie i odbiór psa w grupie społecznej.
 3. Deficyty zmysłów u psa i ich wpływ na relacje wewnątrz i zewnątrzgatunkowe oraz komunikację.
 4. Poprawa jakości życia psów starszych i chorych przewlekle - najnowsze doniesienia.
 12:55 - 13:10 PYTANIA I ODPOWIEDZI
 13:10 – 13:40 PRZERWA
 

4 Komunikacja międzygatunkowa na linii człowiek – pies. Jak wypracować system przekazywania informacji wysyłanej psu oraz umiejętność odbioru i prawidłowego odczytywania kodu wysyłanego przez zwierzę w procesie szkolenia.

Katarzyna Wawryniuk
 13:55 – 14:55 WYKŁAD

Komunikacja – to proces, który realizujemy codziennie wysyłając i odbierając niezliczoną ilość komunikatów. Okazuje się jednak, że proces ten może być problematyczny. Skuteczną komunikację zarówno na linii człowiek-człowiek, jak i człowiek-pies warunkują: czytelność nadanego komunikatu, świadome zarządzanie komunikacją oraz właściwy odbiór zaszyfrowanej informacji.

Wykład pozwoli Ci dowiedzieć się jak kształtować świadomą komunikację z psem, czego unikać i jak prawidłowo korzystać z kanału komunikacyjnego gdzie zamiennie nadawcą i odbiorcą informacji szyfrowanej unikalnym kodem jesteś Ty i Twój pies.

 1. Relacja między człowiekiem a psem jako zjawisko społeczne.
 2. Komunikacja a wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa – jak nie dopuścić do utraty obustronnego przekonania o uczciwości, wierności i zaangażowaniu oraz bezpieczeństwie i zrozumieniu?
 3. Świadomość własnego ciała i reakcji w komunikacji (nawykach, odruchach, napięciach ciała). Komunikacja werbalna i nie werbalna na linii człowiek - pies w sesji szkoleniowej/terapeutycznej.
 4. Pojęcie współzależności w kontekście komunikacji na linii pies – człowiek oraz pies – przewodnik i reszta społeczeństwa.
 5. Konstruowanie, rola i znaczenie grupy społecznej dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego psa.
 6. Trening behawioralny psa w oparciu o zaangażowanie społeczne a nie uzależnienie od przysmaku. Czy szkolenie psa wolne od awersji musi być determinowane przez saszetkę, smakołyki i zabawki? A może za przysmakiem kryje się luka w umiejętności komunikowania się z psem?
 14:40 - 14:55 PYTANIA I ODPOWIEDZI
 14:55 – 15:05 PRZERWA
 

5 Panel dyskusyjny

Agata Kokocińska
lek. wet. Martyna Woszczyło
Katarzyna Wawryniuk
Agata Seruga
Komunikacja psów – podejście interdyscyplinarne
 15:05 - 16:35

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej dyskusji, podczas której będziesz mieć możliwość zadania wszystkich nurtujących Cię pytań z zakresu komunikacji psów – gronu eksperckiemu będącemu przedstawicielami różnych dziedzin nauki: behawiorystyki, weterynarii, etologii, zoopsychologii zwierząt.

Nasi eksperci wspólnie przedyskutują tematy, które na bieżąco będą zgłaszane przez uczestników konferencji, dzięki czemu uzyskacie złożoną odpowiedź na swoje problemy w ujęciu interdyscyplinarnym.

W panelu weźmie udział czterech prelegentów XV edycji Konferencji:
Agata Kokocińska, lek. wet. Martyna Woszczyło, Katarzyna Wawryniuk i Agata Seruga

 16:35 - KONIEC KONFERENCJI
 
Spotkanie autorskie z Zosią Zaniewską-Wojtków - trenerką, behawiorystką, autorką książki „W Harmonii z Psem”.
 16:45

Zapraszamy w podróż do fascynującego świata tajemnic psiej komunikacji. Dowiedz się, jak lepiej poznać swojego psa i wyczulić swoje oko na komunikaty wysyłane przez Twojego czworonoga.  Zosia opowie o tym, jak budować z psem relację opartą na zaufaniu, jak słuchać i obserwować, żeby zrozumieć. Przedstawi kulisy pracy nad „W Harmonii z Psem” oraz unikalną, interaktywną formułę książki, dzięki której udało się połączyć szeroką wiedzę z praktycznymi poradami. 

WARSZTATY POKONFERENCYJNE

 
28.05.2023 r.
Czas trwania: 2h
Agata Kokocińska
WARSZTAT 1
 10.00 - 12:00

Wpływ człowieka na budowanie kompetencji socjalnych psa. Kiedy, jak i czy w ogóle człowiek powinien ingerować w relacje między psami?

Zoosemiotyka to bardzo specjalistyczna dziedzina zajmująca się analizą zachowania zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem kanałów komunikacyjnych. Analizowanie zachowania jest niezwykle złożone, zaś interpretacja pewnych zachowań może być trudna lub błędna, co skutkuje pogorszeniem relacji człowiek – pies. Dlatego ważna jest obiektywna ocena sytuacji. Naturalnie zwierzęta (w tym człowiek) zdobywają kompetencje socjalne w sposób naturalny, poprzez spontaniczne kontakty z innymi osobnikami tego samego gatunku. W przypadku psów proces ten jest w znacznym stopniu, a najczęściej w pełni uzależniony od człowieka. Jeśli opiekun od samego początku zadba o odpowiednią socjalizację swojego szczenięcia, w przyszłości nie będzie miał większych problemów „wychowawczych”, bowiem jego pupil będzie miał wysokie kompetencje socjalne, które zdobył samodzielnie pod kontrolą opiekuna. W przypadku psów dorosłych, u których proces socjalizacji został zaburzony w wieku szczenięcym, pojawia się cała masa problemów związanych z zachowaniami lękowymi czy agresywnymi.

Podczas warsztatów dowiecie się m.in.:

 1. Czym jest etogram psów – jak analizować obiektywnie zachowanie psa?
 2. Omówienie psa jako gatunku socjalnego.
 3. Jaka jest rola socjalizacji szczeniąt w życiu społecznym psów?
 4. Braki w socjalizacji – analiza problemów behawioralnych.
 5. Rola człowieka w budowaniu kompetencji socjalnych psa.
 6. Zbudowanie relacji człowieka z psem jako punkt wyjściowy do pracy z psem.
 7. Bezpieczne aranżowanie spotkań z psami w ramach socjalizacji.
 8. Spacery socjalizacyjne. Najpopularniejsze błędy, czyli dlaczego lepiej nie brać udziału w zajęciach prowadzonych przez niewykwalifikowane osoby.
 9. Kiedy i jak podjąć decyzję o swobodnym kontakcie psów?
 10. Wpływ zachowania człowieka (ruchu, mowy ciała, głosu, miejsca) na zachowanie psa.
 11. Ingerencja człowieka w zachowanie psa, czyli kiedy, jak i czy w ogóle człowiek powinien ingerować w relacje między psami?
Warsztat online
 Zapisy otwarte
03.06.2023 r.
Czas trwania: 2h
Katarzyna Wawryniuk
WARSZTAT 2
 10:00 - 12:00

Rola zabawy w kształtowaniu efektywnej więzi i komunikacji międzygatunkowej miedzy człowiekiem a psem oraz ich funkcjonowania w społeczeństwie

Podczas szkolenia dowiecie się, m.in.:

 1. Czym jest ewolucyjna rola zabawy w procesie udomowienia i nawiązania trwałej ( trwającej tysiące lat) pokojowej relacji z człowiekiem – proces tworzenia się społecznych grup psio-ludzkich w celu zapewnienia sobie przetrwania – czy bycie przyjaznym i komunikatywnym daje sukces?
 2. Jakie znacznie ma zaangażowanie społeczne w kształtowaniu skutecznych systemów komunikacji między psem a człowiekiem. Otrzymacie propozycje ćwiczeń wzmacniających więź, mających wpływ na poprawę komunikacji psa z przewodnikiem.
 3. Czym są: konflikt popędów, reaktywność, uwrażliwienie, dyshabituacja, zachowania agresywne obrona zasobów , lęk separacyjny– niepożądane zjawiska wynikające z braku wzajemnego zrozumienia i prawidłowej komunikacji w procesie zabawy- oraz jak tego u niknąć? Praktyczne porady na podstawie analizy przypadków 3 pacjentów z praktyki Katarzyny Wawryniuk.
 4. Jak cechy charakteru oraz profile psychologiczne przewodników psów wpływają na ich wpływ na komunikację z psem w zabawie. Jak modyfikować zabawę psa z przewodnikiem z nauczeniu poprawy ich wzajemnej relacji. Zestaw przykładowych ćwiczeń z analizą i omówieniem przebiegu oraz planu wynikowego każdego z nich.
 5. Dobór aktywności i sprzętu ( przegląd) oraz ich zastosowanie w konstrukcji ćwiczeń doskonalących relację a tym samym czytelną komunikację psa i przewodnika w procesie szkoleniowym opartym na zabawie.
 6. Analiza komunikacji psa z przewodnikiem w sytuacjach nadzwyczajnych, stresowych – jak trening oparty na zabawie kształtuje system emocjonalnego wsparcia psa przez jego przewodnika. Których sygnałów ludzie nie zauważają, a są kluczowe? Co definiujemy jako sytuację nadzwyczajną?
 7. Człowiek i pies w społeczeństwie – co poradzić tym najbardziej zagubionym i aspołecznym, aby mogli poczuć się po prostu lepiej i bezpieczniej.
Warsztat online
 Zapisy otwarte

Dlaczego lepiej spotkać się online?

 
 
 
Oglądaj gdzie chcesz i kiedy chcesz
Formuła dopasowana do Ciebie oglądaj gdzie chcesz i kiedy chcesz - możliwość oglądania kongresu w każdym miejscu na świecie i na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu!
 
Dostęp do nagrania
Kongres na żądanie – nie musisz czekać przed laptopem na wyznaczone godziny. Po Kongresie otrzymasz 7-dniowy dostęp do nagrania wszystkich prelekcji. Możesz go obejrzeć na swoim telefonie!
 
Praktyczna formuła
Otrzymasz praktyczną dawkę wiedzy potrzebnej w gabinetach behawiorystycznych i weterynaryjnych. Wskazujemy techniki, które wykorzystuje współczesna behawiorystyka zwierząt – omawiamy metody tylko potwierdzone w praktyce.
 
Wersja na żywo 
Formuła online nie ogranicza w żaden sposób kontaktu z uczestnikami, prelegentami, a także możliwości zadawania pytań podczas wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

 
 
 • Behawioryści, zoopsycholodzy, trenerzy, którzy na co dzień pracują z psami z różnymi zaburzeniami zachowania.
 • Lekarze weterynarii, technicy weterynaryjni, którzy muszą wiedzieć jak prawidłowo odczytywać sygnały dawane im przez psich pacjentów, by zadbać o ich dobrostan.
 • Pracownicy schronisk, fundacji, hoteli dla zwierząt i innych organizacji zajmujących się opieką nad psami.
 • Osoby prywatne, które chcą poznać najnowsze doniesienia z tematu komunikacji, chcą zbudować głęboką więź ze swoim zwierzęciem opartą na wzajemnym zrozumieniu.
 • Studenci, którzy chcą uzyskać dostęp do wiedzy z zakresu nowoczesnej psychologii zwierząt, poznać cenionych i znanych ekspertów oraz zawrzeć znajomości w środowisku profesjonalnych behawiorystów.
 • Wszyscy ci, którym zależy na świadomym prowadzeniu psa.

Szczególy o wydarzeniuCo otrzymasz jako uczestnik

 
 
TERMIN
 • Konferencja - 27 maja
 • Warsztat I - 28 maja
 • Warsztat II - 3 czerwca
MIEJSCE
 • Online
CERTYFIKAT
 • imienny
 • dostępny online
 • przesłany do 14 dni po wydarzeniu
NAGRANIE
 • przesłane do 14 dni po wydarzeniu
 • 7 dni dostępu do nagrania z możliwością przedłużenia

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca promocji pozostało:
 
Cena zmienia się 12 KWIETNIA

Pula biletów jest ograniczona

Konferencja online
Udział w Konferencji online
   
  zł brutto
 
Konferencja online + warsztat I
Udział w Konferencji i warsztacie I - 28.05.2023 r.
   
  zł brutto
 
Konferencja online + warsztat II
Udział w Konferencji i warsztacie II - 03.06.2023 r.
549,00 649,00
675,27 zł brutto
Konferencja online + warsztaty I i II
Udział w Konferencji i warsztatach
I (28.05.2023 r.) i II (03.06.2023 r.)
699,00 749,00
859,77 zł brutto

Masz już bilet na Kongres,
ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!
W sklepie będziesz mieć możliwość przedłużenia dostępu do nagrania aż na 30 dni!

Nadal masz wątpliwości,czy wziąć udział w Konferencji?

 
MERYTORYKA
100% merytoryki - wskazujemy techniki, które wykorzystuje współczesna behawiorystyka zwierząt – omawiamy metody tylko potwierdzone w praktyce, które rzeczywiście pojawiają się w gabinetach behawiorystycznych i weterynaryjnych.
DOŚWIADCZENIE
Od początku istnienia Konferencji oraz czasopisma Animal Expert prowadzimy konsultacje dotyczące problemów z zachowaniem psów i podejmujemy tylko najważniejsze dla Państwa zagadnienia.
PRAKTYCY
Stawiamy na ludzi z doświadczeniem w prowadzeniu terapii. Wyselekcjonowane grono prelegentów, za którymi stoją konkretne sukcesy terapeutyczne co roku, dzieli się swoim doświadczeniem i wskazuje rozwiązania, które stosują w codziennej pracy.
FORMUŁA
Dzięki unikalnej praktycznej formule będziesz potrafił zastosować wiedzę pozyskaną podczas naszego wydarzenia w codziennej pracy.

Partnerzy:

 

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kontakt dla uczestników

Julia Kłosowicz-Rafińska

tel. kom.: 537 901 069
wyślij email

Kontakt dla uczestników

Katarzyna Zaborowska

tel. 603 252 596
wyślij email

Kontakt dla reklamodawców

Joanna Skitek

tel. kom. 607 221 288
wyślij email

XV Ogólnopolska Konferencja Behawioryzmu Zwierząt

XV Ogólnopolska Konferencja Behawioryzmu Zwierząt to ogólnopolskie wydarzenie kierowane do behawiorystów, zoopsychologów, zoodietetyków, lekarzy weterynarii i opiekunów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedze na temat komunikacji psów. Wszystkie prelekcje prowadzą eksperci-praktycy, którzy przedstawiają sprawdzone narzędzia i metody odczytywania sygnałów wysyłanych przez psy. Uczestnicy poznają ich przekaz, dzięki czemu zrozumieją zachowanie psa, co przyczyni się do efektywnej terapii i skutecznego treningu.
 
@ Copyright 2023 Forum Media Polska